Aid in Action

Anne Louise og Aid in Action får hjelp og støtte fra følgende:

Betonmast er et av Norges store entreprenørfirmaer og har gitt 155 000 kroner til Aid in Action sitt arbeid. Pengene blir brukt til et prosjekt som går ut på å hjelpe familier og institusjoner å samle regnvann fra takene sine.

Silicon Laboratories Norway AS er et amerikanske teknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger verdens mest energivennlige mikrokontrollere og radiobrikker. Selskapet i Norge er et ungt selskap som kjenner seg igjen i, og blir inspirert av hvordan «Aid in Action» jobber. Klare målsetninger, enkle løsninger, fokus på bærekraftig utvikling og miljø, er verdier som også er viktig for Silicon Labs. Selskapet har støttet Aid in Action over flere år blant annet ved bygging av to drivhus samt første fase av etablering av Business Senteret, samt installasjon av solcellepanel og investering i tomtefond. For mer info se www.silabs.com

Erna og Knut Eng´s Children Foundation har støttet med 200 000 kroner til boring av brønn til Kikuyuni Landsby i Kenya (2011). De har også støttet bygging av Gombolo Development Centre (2012).

Lions: Anne Louise fikk Lions sin ungdomspris for 2010 fra Oslo og Bærum Lions (10 000 kroner) i 2011 fikk hun Lions Norge sin Ungdomspris (50 000 kroner). Flere Lionsklubber har også støttet flere prosjekter med til sammen ca. 80 000 kroner.

Prospera er et nettverk av profesjonelle personer som jobber i en rekke forskjellige bransjer innen privat og offentlig sektor. Medlemmene av Prospera bruker sin kompetanse på fritiden til å hjelpe veldedige og frivillige organisasjoner til å bli enda bedre. Prospera har hjulpet Aid in Action med å få satt opp en profesjonell organisasjon, hjulpet med det strategiske arbeidet og en rekke praktiske ting som blant annet å utvikle hjemmeside, betalingsløsninger for givere, mediaarbeid, etc. For mer info se www.prosperanetwork.org

Venner med flere: Siden 2008 har det til sammen kommet inn over 10 million kroner, takket være privatpersoner, stiftelser og bedrifter. Her er noen flere som har gitt til arbeidet:

• Cisco Norway
• DNB
• Vitari AS
• Ingeniører Uten Grenser NTNU
• Duckfish Design
• Reynir Ihndal finansierer bygging av vår første skole og barnehjem som ligger i Kyua, Kenya (2013–2015)
• Barnehage på Ljan i Oslo bygger eget barnesenter for 100 barn i Kyua (2014)
• Young Ambassadors samlet inn penger til skolegang og demninger i Kenya (vår 2014)
• To masterstudenter fra NTNU har skrevet oppgave om regn-vannsamling (2013 og 2014)
• Jon Gustavsen samlet inn penger til et sagbruk til en skole på Salomonøyene (2012–2013)
• Ungdomsarbeid i Skien har startet høneprosjekt i Gombolo (høst 2013)
• Harvard-studenter starter prosjekt for kvinner i Uganda (2012–2013)
• REC har sponset med 80 solcellepaneler og Wilhelmsen med shipping (2012)
• Ten Oase og U-festivalen samlet inn penger til drivhus, Athe River, Kenya (sommer 2012)
• Medisinstudenter sykler for vann til helsestasjon i Katangi, Kenya (sommer 2012)
• Siri og Thomas – giftet seg og bygget Karlsvogna barnesenter i Katangi, Kenya (høst 2012)
• Hedmarktoppen folkehøyskole startet Toppen barnesenter i Mekilingi i Kenya (vår 2012)

Vil du bli støttepartner? Ta kontakt på aidinaction@gmail.com

Kontakt
Aid in Action
v/ Anne Louise Hübert
Dalsnaret 6 B, 1168 Oslo, Norway
Org. nr. 996281159
+47 45619903
annelouise@aidinaction.com
Følg oss
Gi en gave til Aid in Action
Bankkonto 9680.36.48899.

Gi et bidrag direkte på Internett med debet- eller kredittkort via Paypal (PayPal-konto er ikke nødvendig):


Paypal tar 2,80 kr + 3,4% av gavebeløpet i gebyr. Vi oppfordrer deg til å sende penger via bank, engangsbeløp eller pr. avtalegiro.