Aid in Action

Aid in Action er en frivillig hjelpeorganisasjon som ble startet i 2008 av nittenårige Anne Louise Hübert etter at hun besøkte en landsby i Kenya. Aid in Action fokuserer på bærekraftig utvikling for fattige mennesker og barn i nød.  Rundt 20–30.000 mennesker er så langt berørt av ulike prosjekter som omfatter tilgang på vann, forbedring av infrastruktur, jordbruk og treplanting, dagsentre for foreldreløse barn, mini-bedrifter og skolegang.

BAKGRUNN
Siden 2008 har Aid in Action fått betydelig oppmerksomhet for sine bistandsprosjekt i Kenya. Det startet med innsamling til nødhjelpsprosjekt i Kenya og Somalia, men har utviklet seg til hjelp til selvhjelp i form av bærekraftige prosjekter som skal hjelpe mennesker ut av fattigdom.

Aid in Action kjennetegnes for aktiv bruk av sosiale medier for å engasjere givere. Gjennom blogging, Twitter-meldinger, Facebook og med jevnlige statusoppdateringer og facebookeventer, har Aid in Action med Anne Louise Hübert (24) i spissen engasjert unge og eldre til å gi. Hübert har ved flere anledninger vært omtalt i landsdekkende medier som Aftenposten, Vårt Land og NRK for sin innsats i Kenya. Høsten 2013 ga Anne Louise Hübert ut sin første bok “Papayaene i Gombolo” på Gyldendal Forlag.

MÅLSETNING
Fokus for arbeidet til Aid in Action er grunnleggende behov hos mennesker i utviklingsland som rent drikkevann, ernæringsmessig god mat, trygghet og omsorg. De innsamlede midlene har gått til boring av vannbrønner, bygging av vanninfrastruktur, veibygging, bygging av barnesenter, innkjøp av drivhus og mat til skolene og planting av papayatrær. Aid in Action har med stort hell benyttet konkurranser med premier for å stimulere bønder til å plante trær på sine egne eiendommer.

Vår ambisjon er å hjelpe og inspirere landsbybefolkningen til å hjelpe seg selv hvor organisasjonen ønsker å trekke seg ut på sikt.

ORGANISASJON
Aid in Action lønner ingen i administrasjonen i Norge. Alle midlene som kommer inn går direkte til bistandsprosjektene. Veskebedriften Morembo som også ble startet av Hübert, er ikke en del av Aid in Action. Her dekkes produksjons- og salgskostnader av andre midler.

Hvem er Aid in Action? 
Aid in Action er en liten og effektiv organisasjon. Vi ønsker å forandre verden for fattige folk på en bærekraftig måte. Vi jobber for at lokalbefolkningen selv skal bidra til egen utvikling. Vi er derfor alltid opptatt av  å engasjere og ansvarliggjøre nettopp de lokale der vi har prosjekter. Vi har en visjon om at drift av prosjekter i hovedsak skal dekkes lokalt. Dette for å ikke bli hengende fast i stadig voksende utgifter og for å fremme lokal innsats.

Samarbeid med de lokale
Aid in Action samarbeider med flere nøkkelpersoner i prosjektene. I Kenya har Samuel Makasi vært en viktig og trofast støttespiller. Siden 2008 har han hjulpet oss med å bygge et omfattende arbeid i Gombolo og 9 andre landsbyer i Yatta-distriktet i Kenya. Samuel er styreleder på Gombolo Secondary School og leder for Purpose for Life Foundation som er vår formelle lokale samarbeidspartner. Samuel har oppsyn for gjennomføring og drift av alle våre prosjekter i Kenya.

Anne Louise Hübert og Samuel Makasa (Kenya, August 2013)

Anne Louise Hübert og Samuel Makasi (August 2013, Kenya)

I Kenya har vi 20 fulltidsansatte som jobber på 3 barnesentre, i et utviklingssenter, med drivhus og diverse plante-prosjekter. Vi sysselsetter også mange på dag/ukesbasis som jobber med graving av demninger og bygging av ulike institusjoner som vi starter.

Flere team i flere land
Aid in Action har også prosjekter i flere land. Jon Gustavsen leder et sagbruks-prosjekt i samarbeid med en skole på Salomonøyene. Rune Kalland leder et prosjektet ”Back to School” i Zambia. Mer om dette kan du lese på våre nettsider.

I Norge har Aid in Action et kjerneteam av frivillige medarbeidere, et såkalt ”Team Action”, som hjelper til med innsamling, igangsetting og oppfølging av prosjekter, nettsider, facebook, film med mer. Disse er Anne Louise Hübert (grunnlegger og daglig leder), Møyfrid Balsnes (nettsider og kommunikasjon), Jing Kjeldsen(teknisk/IT, skolesponsing og sosiale medier), Torstein Stokkan (film og foto), Dagfinn Hübert (avtalegiro og regnskap) og Kathrine Nærum (funding og kommunikasjon).

PROSJEKTER I DAG
I dag arbeider vi i Kenya, blant annet med oppstart av en kostskole/barnehjem for fattige barn. Vi jobber med sponsing av skoleelever, vannsamlingsprojekt, juice-produksjon og et kombinert barneskole/barnehjem. I Zambia skal det bygges et ungdomssenter, og på Salomonøyene bygges det klasserom ved hjelp av et sagbruk vi fikk sponset.

Teamet i Aid in Action i Norge.

I Norge har Aid in Action et kjerneteam av frivillige medarbeidere, et såkalt ”Team Action”, som hjelper til med innsamling, igangsetting og oppfølging av prosjekter, nettsider, facebook, film med mer.

 

Her kan du laste ned og lese Årsberetning 2011.

Kontakt
Aid in Action
v/ Anne Louise Hübert
Dalsnaret 6 B, 1168 Oslo, Norway
Org. nr. 996281159
+47 45619903
annelouise@aidinaction.com
Følg oss
Gi en gave til Aid in Action
Bankkonto 9680.36.48899.

Gi et bidrag direkte på Internett med debet- eller kredittkort via Paypal (PayPal-konto er ikke nødvendig):


Paypal tar 2,80 kr + 3,4% av gavebeløpet i gebyr. Vi oppfordrer deg til å sende penger via bank, engangsbeløp eller pr. avtalegiro.