Aid in Action

Vi er nå i gang med å bygge vår første kombinerte barneskole og familelandsby/barnehjem. Prosjektet sponses i sin helhet av Altrix Invest AG, et investeringsselskap som midlene har kommet fra de siste årene. Ingrid og Reynir Indahl er noen av eierne, og de var og besøkte prosjektet i starten av januar 2014. 

Bakgrunn: Fra før av har Aid in Action tre dagsentere for 75-100 foreldreløse og svært fattige barn. Disse hjelper barna slik at de sikres et varmt måltid om dagen, oppfølging og hjelp med lekser med mer.

Noen av de fattigste barna får imidlertid så lite tilsyn ved siden av dette at de trenger et enda mer omfattende tilbud. Vi ønsker å kunne tilby de et ordentlig “hjem” der de også kan bo, få trygge rammer, omsorg og struktur på hverdagen sin. Vi ønsker også at de skal få en skikkelig skolegang og en god start på livet.

Prosjektet sponses i sin helhet av Altor, et Equity-firma der Reynir Ihndal er en av eierne. Han var og besøkte prosjektet i starten av januar 2014.

Prosjektet sponses i sin helhet av Altor, et Equity-firma der Reynir Ihndal er en av eierne. Han var og besøkte prosjektet i starten av januar 2014.

Å drive et hjem for foreldreløse barn krever ressurser og penger. Vi drømmer om å bygge mange slike hjem og derfor vil vi at kostnadene til drift først og fremst skal dekkes lokalt og ikke være avhengig av givere og fast støtte utenfra. Dette ønsker vi å løse ved å bygge en kostskole (hvor elevene bor og blir undervist) i tilknytning til barnehjemmet. Mange velstående familier i Kenya sender barna sine på slike skoler og er villige til å betale godt for en god skolegang. Ideen er at de ”rike” barna skal dekke levekostnader og skolegang for både seg selv og de foreldreløse barna. Det blir dessuten en god mix med barn fra forskjellige bakgrunner ved å kombinere disse to institusjonene, noe vi tror er positivt.

Grunnmuren til et av familiehusene.

Grunnmuren til et av familiehusene.

Byggingen er godt i gang. Vi skal totalt bygge 12 familiehus hus hvor de minste foreldreløse barna skal bo. Åtte barn skal bo sammen i ett familiehus og dele på én “mor”. Vi produserer steinen til disse husene selv. Steinen består av en blanding med sement, jord og sand som tørker i solen etter at den er presset sammen i en form. Vi jobber med å finne et godt navn på skolebarnehjems-konseptet.

Mer om skolen: Skolen skal i første omgang ha åtte klasserom og vi har nå laget grunnmuren til fire av disse samt til en administrasjonsdel med kontorer til lærere og ledelsen. Vi har også gravd en demning på tomten der skolen og familielandsbyen skal være.  Da det var regnsesong rett før jul, samlet det seg masse vann i denne. Vannet brukes til byggingen og til å vanne om lag 500 trær som også er plantet på samme tomt.

Levering av materialer.

Levering av materialer.

Vi tenker at når barna blir eldre, kan de flytte over på større internater som vi ønsker å bygge etter hvert. Her vil det ikke være forskjell på hvilken bakgrunn man kommer fra.

Skolen og barnehjemmet åpner i løpet av 2014.

 

Kontakt
Aid in Action
v/ Anne Louise Hübert
Dalsnaret 6 B, 1168 Oslo, Norway
Org. nr. 996281159
+47 45619903
annelouise@aidinaction.com
Følg oss
Gi en gave til Aid in Action
Bankkonto 9680.36.48899.

Gi et bidrag direkte på Internett med debet- eller kredittkort via Paypal (PayPal-konto er ikke nødvendig):


Paypal tar 2,80 kr + 3,4% av gavebeløpet i gebyr. Vi oppfordrer deg til å sende penger via bank, engangsbeløp eller pr. avtalegiro.