Aid in Action

Master med mening: Regnvannsinnhøsting til vekst og utvikling i Gombolo

April 24, 2014adminProsjekt Kenya

Magnus Kile Andersen (25) er masterstudent ved NTNU i Trondheim og studerer Produktutvikling og materialer. I samarbeid med Aid in Action og Ingeniører Uten Grenser forsker han på regnvannshøsting i Gombolo (Ngumbulu ) i Kenya. Denne uken reiser han nedover igjen for å fortsette arbeidet. 

Magnus besøkte Ngumbulu første gang i oktober 2013 for å bli kjent med vannproblematikken og landsbyen.

Magnus besøkte Gombolo første gang i oktober 2013 for å bli kjent med vannproblematikken og landsbyen.

– Hvordan var ditt første besøk i Gombolo?
– Jeg besøkte landsbyen første gang i oktober 2013 for å gjøre meg kjent med vannproblematikken, folkene og hvilke muligheter som fantes i nærområdet. Det var et svært innholdsrikt opphold, hvor jeg fikk møte utrolig mye flotte og sterke mennesker som arbeidet hardt for å skape en tilværelse for seg og sin familie. Det slo meg hvor omfattende vannproblematikken var og hvor vanskelig det er å finne løsninger som er billige nok til at folk kan investere i dem, samtidig som løsningene er gode nok til å være et reelt tilskudd til vannbeholdningen. Jeg oppdaget at det ikke finnes noen ”quick fix” her, og at det er sakte og små forbedringer som vil være nødvendig for at befolkningen både skal kunne ta del i utviklingene og bringe dette videre selv i tiden fremover.

– Hva forsker du på og hvordan er dette knyttet til Aid in Actions vannprosjekt?
– Min master går ut på regnvannshøsting og potensialet for dette i Gombolo-området. Jeg undersøker hvordan denne teknologien kan brukes slik at innbyggerne får bedre tilgang på vann og samtidig bidra til å øke verdiskaping i lokalsamfunnet. Vannproblematikken er ganske omfattende i Gombolo og flere tiltak må iverksettes for å bøte på vanskelighetene dette medfører. Brønnene som Aid in Action har boret er et livsviktig tilskudd til de tradisjonelle metodene, og regnvannshøsting vil være enda et slikt tilskudd.

– Hva er målet med forskningen?
– Målet er at hver enkelt innbygger skal få større kontroll over egen vanntilførsel og bli inspirert til å utnytte potensialet i regnvannshøsting. Dette innebærer at løsningen vi kommer opp med må ta stor hensyn til lokale behov, være forankret i befolkningen og vise at dette er noe det er verdt å satse på. Ønsket er også å starte lokal produksjon av komponenter, samt kunne tilby investeringsmuligheter for befolkningen. Håpet er at dette vil føre til vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Magnus undersøker hvordan regnvannsinnhøsting kan brukes slik at innbyggerne får bedre tilgang på vann og samtidig bidra til å øke verdiskaping i lokalsamfunnet. 

Magnus undersøker hvordan regnvannsinnhøsting kan brukes slik at innbyggerne får bedre tilgang på vann og samtidig bidra til å øke verdiskaping i lokalsamfunnet.

– Kan du fortelle litt om prosessen videre?
– Løsningene som er funnet må diskuteres nøye med de lokale for å kunne bestemme seg for veien videre. I hovedsak er det små-skala systemer som folk skal kunne feste på takene sine, med flere mindre plast-reservoarer som virker mest lovende i forhold til forutsetningene. I den forbindelse vil det bygges en test-rigg hvor man både skal kunne teste ut systemene, og drive datainnsamling og målinger på regn og regnvannssamling. Ønsket er at en slik testrigg skal kunne brukes som et ledd i opplæringen av de lokale og vise hvilket stort potensial som ligger i regnvannssamling.

Magnus reiser til Kenya 3 uker for å jobbe videre med prosjektet. Siste halvåret på studiet skal han skrive ferdig hovedoppgaven. Aid in Action er takknemlige for innsatsen og forskningen til Magnus som vi tror vil være med å motivere og effektivisere regnvannsinnhøstingen i Gombolo.

"Målet er at hver enkelt innbygger skal få større kontroll over egen vanntilførsel og bli inspirert til å utnytte potensialet i regnvannshøsting", forteller Magnus, her sammen med teamet vårt i Kenya.

“Målet er at hver enkelt innbygger skal få større kontroll over egen vanntilførsel og bli inspirert til å utnytte potensialet i regnvannshøsting”, forteller Magnus – her sammen med teamet vårt i Gombolo.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Kontakt
Aid in Action
v/ Anne Louise Hübert
Dalsnaret 6 B, 1168 Oslo, Norway
Org. nr. 996281159
+47 45619903
annelouise@aidinaction.com
Følg oss
Gi en gave til Aid in Action
Bankkonto 9680.36.48899.

Gi et bidrag direkte på Internett med debet- eller kredittkort via Paypal (PayPal-konto er ikke nødvendig):


Paypal tar 2,80 kr + 3,4% av gavebeløpet i gebyr. Vi oppfordrer deg til å sende penger via bank, engangsbeløp eller pr. avtalegiro.